21. neděle v mezidobí – Hlásání

Dnešní text začnu 117. žalem, který se dnes zpívá jako responsoriový žalm. Je kratičký, má jen dva verše. Jistý biblista jednou o něm napsal, že je ze strany autora dost drzý, opovážlivý. Žádá totiž od všech národů a všech lidí, aby chválili a slavili Pána – Jahveho, neboť je milosrdný. Milosrdný vůči Izraelitům!!! Ne vůči všem národům a všem lidem, ale Izraelitům! A ještě více – žádá tuto oslavu jako souhlas s tvrzením, že „pravda Páně trvá navěky“.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...