Narození sv. Jana Křtitele – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Pokud bychom se dívali na biblické události kolem narození některých lidí (Jákob, Mojžíš, Samson, Jan Křtitel…) jen jako na jejich osobní příběhy, asi by se v nás rodily pocity jakési závisti: „Ti se tedy měli, byli vyvolení, předurčení, vyznamenáni…“ A to by bylo asi vše, co bychom si z toho odnesli.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...