20. neděle v mezidobí – Slovo na neděli 18. srpna 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

„Mějme oči upřeny na Ježíše“ (Žid 12,2). Toto je způsob, jak dosáhnout svatosti, jak získat věčný život s ním. Oči upřeny na Ježíše.

Ale na jakého Ježíše? Když si přečteš či poslechneš dnešní evangelium, tak zjistíš, že Ježíš není krásný muž s dlouhými vlasy ze zbožných obrázků, ale bojovník, rozsévač nepokoje; ten, který způsobuje rozdělení, dokonce přímo v rodině. Umíš si představit Ježíše, jak přichází do chrámu a tichým hláskem laskavě prosí kupce a prodavače, aby odtamtud odešli? Ne, Ježíšův hlas hřměl jako hrom a jeho bič byl skutečný a rozdával bolestné rány (srov. Jan 2,15). Umíš si představit, jak Ježíš u Lazarova hrobu šeptem poroučí smrti? Ne, Písmo praví, že zvolal mocným hlasem (Jn 11,43). A co bouřka na moři? I té pohrozil, neprosil ji! To je náš Ježíš. S laskavým pohledem a milosrdným srdcem, ale nekompromisním vůči zlu a hříchu.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...