25. neděle v mezidobí – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Jako o mnoha jiných nedělích, také dnes jsme konfrontováni se dvěma způsoby smýšlení. Jedno Písmo nazývá „smýšlení bezbožníků“ (Moud 2,12), druhé „moudrost shora“ (Jak 3,17). To první nás někdy trápí až přespříliš, zvláště jedná-li se o neopodstatněné útoky na církev a na náš způsob života. Jsou to však „jen“ útoky. Opravdové nebezpečí pro církev popisuje svatý Jakub, jehož list už několik nedělí čteme na pokračování. Nevraživost, sobeckost, války, boje, žádosti a rozkoše.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...