Primice 2014

Pomalu přichází léto a s ním i svěcení kněží…
I letošní rok budou – Bohu díky – vysvěceni v naší diecézi novokněží. Jedná se o Mgr. Pavla Marka z farnosti Lubina a Mgr. Bc. Jakuba Vavrečku z farnosti Pustá polom. Svěcení přijmou v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, a to dne 28. 6. 2014 z rukou otce biskupa Františka Václava.
Primiční mše svaté pak budou slouženy v Lubině dne 3. 7. 2014 v 16:00 hod. a v Pusté Polomi v kostele sv. Martina dne 12. 7. 2014 v 14:00 hod.
Budoucím novokněžím vyprošujeme už nyní vytrvalost a nadšení ve službě Božímu lidu.

Mohlo by se vám líbit...