30. neděle v mezidobí – Slovo na neděli

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Dnešní texty jsou o tak obyčejné činnosti, jakou je chození. Ovšem specifické chození – putování ze zajetí, návrat na Sion, následování Ježíše. Chození s pláčem, ale i s jásotem. Pláč při vycházení, jásot při návratu.

Slyš, co přikazuje Bůh prostřednictvím proroka Jeremiáše: „Oslavujte, jásejte, zpívejte, říkejte…“ Proč? Neboť „přivedu, shromáždím, doprovázím…“ Bůh mluví o chození, které bude vysvobozením. Shromáždí svůj lid a povede ho. Copak přesně totéž neudělal a stále dělá skrze Ježíše?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...