Pastýřský list u příležitosti výročí narození P. Richarda Henkese

Milovaní bratři a sestry,

dnešní Ježíšova slova v evangeliu nás vedou k samé podstatě života učedníka. Je to život ponořený do tajemství Nejsvětější Trojice. Milovat Syna znamená zachovávat jeho slovo, a současně zakoušet jeho přítomnost i lásku Otce a Ducha svatého. V tomto postoji je možné si uchovat citlivost pro působení Ducha Svatého, který nás naučí všemu a připomene každé Ježíšovo slovo. V pravý čas. S jeho pomocí dovedeme správně hodnotit každou situaci života, v jeho světle dovedeme přijmout vše, co nás v životě potkává, v jeho síle dokážeme překonat to nejtěžší, včetně své odevzdanosti až k případné oběti vlastního života.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...