2. neděle adventní – slovo na neděli 9. 12. 2018

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Izrael si zkomplikoval život. Bůh jim cestou z Egypta vše jasně nastínil, ukázal, no oni se postupně vydali vlastní cestou: „Copak jsme děti, abychom stále poslouchali?“ Jejich odklon z Boží cesty měl nedozírné následky – zničení chrámu i Jeruzaléma, zajetí, trýzeň, nářek… A přitom všechno mohlo být tak snadné – kdyby vložili srdce do svých obřadů, do přinášených obětí, do vztahů s lidmi…

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...