3. neděle v mezidobí  – slovo na neděli 27. ledna 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Od prvního přečtení liturgických textů této neděle vnímám ve svém srdci pokoj a vnitřní radost.

Vnímám totiž, že nejsem sám, ale jsem součástí Kristova tajemného těla, církve, ve které mám své nezastupitelné místo a úlohu.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...