Setkání manželek trvalých diakonů naší diecéze

Setkání manželek trvalých diakonů naší diecéze padlo na svátek sv. Timoteje a Tita, prvních biskupů prvotní církve. Že setkání připadlo právě na tento svátek, je příznačné, protože tito biskupové byli s největší pravděpodobností ženatí – byť se o této skutečnosti Písmo nezmiňuje – a tedy měli manželky. O to větší radost naše manželky mohly mít.

Na počátku setkání slavil mši sv. Mons. Jan Plaček, farář farnosti Ostrava-Moravská Ostrava. V homilii otec Jan zmínil skutečnost, že víru můžeme předat těm, které nám Bůh svěřil, jen tehdy, když bude naše osobní víra živá a žitá! A to je skutečnost, nad kterou je nutné se zamyslit.

Po mši svaté pak následovalo slovo otce Jana o jednotě křesťanů, protože právě skončil týden za jednotu křesťanů. A protože není možné správně chápat ekumenismus, neznáme-li historii církve, otec Plaček vysvětlil jednotlivé dějinné okamžiky, ve kterých dochází k různým štěpením prvotně jednotné Církve, založené Ježíšem Kristem. Postupně také osvětlil, kolik různých křesťanských církevních společenství vzniklo. Hodně zajímavá byla informace o tom, kolik a jakých křesťanských církví v naší republice působí a jaké věroučné rozdíly mezi nimi existují.

Spontánní diskuse pak téma zakončilo, a protože diskuse byla dlouhá, bylo vidět, že téma se nás osobně dotklo. Otci Janovi patří naše poděkování!

Mohlo by se vám líbit...