Křtu Páně – slovo na neděli 13. ledna 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

První slova dnešního textu z Knihy proroka Izaiáše mě pokaždé zaskočí a znejistí: „Těšte, těšte můj národ…“ (42,1). Hlavou se mi totiž hned začnou honit myšlenky na politické nešváry, na napětí, která sužují společnost, na problém uvnitř církve, na to, co vidím jako nedobré či zanedbané ve farnosti… a ovládá mě bezmoc: „Jak v tom všem těšit národ? Co například dnes napsat, aby čtenáři zakusili útěchu a pokoj?“

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...