5. neděle v mezidobí – slovo na neděli 10. února 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Izaiáš i apoštol Petr v dnešních čteních mají jedno společné – cítí se nehodní být v přítomnosti Boha. Izaiáš se pokládá za ztraceného, Petr prosí Ježíše, aby od něho odešel. No Pán přesně toto od nich potřebuje – vědomí slabosti, nehodnosti, neschopnosti – aby jejich prostřednictvím mohl konat své dílo. A víme, že oba konali Boží dílo s velkou mocí a velkými výsledky.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...