6. neděle v mezidobí – slovo na neděli 17. února 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Všimni si, že dnešní druhé čtení obsahuje citát, který je v záhlaví všech letošních zamyšlení. Proto mám chuť napsat pouze jednu, jedinou větu: Ježíš žije! To je pro mě to nejdůležitější.

V Izraeli kdysi žili anavím Jahve, chudí Páně. Vzpomínáš na tu chudou vdovu, která hodila do chrámové pokladnice všechno, co měla, dva haléře? Byla anavím Jahve. Hospodinova chudá. Celou svou důvěru vložila do něho. Nespekulovala, zdali jsou lepší saduceové nebo farizeové, zeloti či eséni… Nečekala, že někdo z nich se o ni postará. Důvěřovala Hospodinu. Celým srdcem.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...