2. neděle velikonoční – slovo na neděli 28. dubna 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Nevím, jak to Ježíš dělá, ale věřím, že když vstal z mrtvých, tak nežije někde daleko, v nějakém vzdáleném nebi, ale je stále se mnou. Vždyť tak to slíbil: „Já jsem s vámi po všechny dny, až do konce světa“ (Mt 28,20b). Kde je Ježíš, tam je nebe. Je to pro mě velmi důležité, protože denně se přesvědčuji, že je mnoho věcí, které nemám pod kontrolou, s nimiž se neumím rady. I psaní těchto textů je každý týden nad mé síly a schopnosti.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...