6. neděle velikonoční – Slovo na neděli 26. května 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Apoštolové řešili veliký problém. Stačí Ježíš, anebo je zapotřebí také obřízka? Oni a Duch svatý rozhodli, že stačí Ježíš. To, co přidali, bylo projevem lásky k těm, kteří ještě žili v židovství – aby je nepohoršili konáním toho, co se obřezaným příčilo – případně zdůrazněním odmítnutí toho, co pro pohany bylo přijatelné (smilstvo).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...