Biskup Martin posvětí ve Vlčovicích nový oltář s ostatky rodičů sv. Terezie z Lisieux

Vlčovice – Nový obětní stůl a ambon posvětí v sobotu 17. srpna ve farnosti Vlčovice na Novojičínsku pomocný biskup Martin David. Mobiliář do kostela Všech svatých navrhl malíř a grafik Milivoj Husák. Pískovec opracoval kameník Vítězslav Orel ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Úprava presbytáře završila osm let oprav kostela. Mše svatá začíná v 10.00 hodin.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...