Květná neděle: Dialog lásky

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

To nejhorší se už lidstvu stalo – dědičný hřích a potom zabití Božího Syna. Nic horšího se stát nemůže. Proč?

Protože od stvoření jsme součástí dialogu lásky. Když Bůh stvořil člověka, byl svým dílem tak nadšený, že celý den věnoval obdivu toho, co učinil – Bible říká, že odpočíval. Žasl.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...