5. neděle v mezidobí: Dobře vidět

Job neviděl dobře. Díval se na svůj život, plný utrpení a beznaděje a vnímal, že štěstí pro něj skončilo: „… mé oko již více štěstí nespatří“ (Job 7, 7). Mluví o měsících plných zklamání, o nocích plných strastí. Neměl východisko. A přece neviděl dobře. Teprve když k němu promluvil Bůh, tak řekl: „Hle, lehkovážně jsem říkal …“ (Job 40, 4).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...