Novéna připomene P. Richarda Henkese, SAC a v modlitbě spojí farnosti v Česku a Polsku

Ostrava – Devět dní před liturgickou památkou bl. Richarda Henkese se chtějí farnosti v České republice i v Polsku spojit při společné modlitbě. Novénu zahájí v pátek 12. února v kapli ostravsko-opavského biskupství apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David. S těmi, kteří se chtějí společně modlit, bude fungovat online spojení přes facebookovou stránku „Píseň přítele o Jeho vinici /Iz 5,1/“. V dalších dnech se budou připojovat kněží z farností Hať, Strahovice, Ratiboř (PL),  Ostrava-Svinov, Branice (PL), Kietř (PL), Darkovice a opět Hať.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...