Slavnost Nejsvětější Trojice – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!

Nebojte se!

Toto mi zní v srdci, když uvažuji nad tím, jaké povzbuzení napsat pro čtenáře těchto řádků.

Nebojte se! Otec nás z lásky stvořil, Syn nás z lásky zachránil, Duch nás z lásky vede.

Nebojte se! Neboť motivem konání našeho Boha je láska. A jeho cílem je náš věčný život s ním v radosti nebe.

Nebojte se! „Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: ‚Abba, Otče!‘“ (Řím 8, 15).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...