Svatodušní sbírka na podporu činnosti Diecézní charity ostravsko-opavské v neděli 23. 5.

Diecéze – Slavnost Seslání Ducha Svatého je tradičně spojena s celodiecézní sbírkou na podporu činnosti Diecézní charity ostravsko-opavské. Termín svatodušní sbírky připadá na neděli 23. května. „I přes složitou dobu jste během loňské sbírky darovali Charitě 1.214.917,- Kč. Všem štědrým dárcům patří srdečné poděkování za jejich přispění, a to nejen finanční, ale i formou modlitby či dobrovolnickou službou, kterou prokazujete v naší organizaci během roku,“ uvedl ředitel Diecézní charity Lukáš Curylo. Sbírku je možné podpořit také online na účet Diecézní charity: 24681090/5500.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...