Ve Václavovicích uctí relikvie národního patrona a oslaví 20. výročí kostela sv. Václava

Václavovice – Svátek svatého Václava letos oslaví věřící ve farnosti Šenov u Ostravy jako připomínku 20leté historie filiálního kostela ve Václavovicích. Týden před samotnou slavností budou ve farnosti vystaveny v relikviáři ostatky sv. Václava, které zapůjčí dómský farář a probošt Metropolitní kapituly katedrály v Olomouci P. Ladislav Švirák. Věřící je budou mít možnost uctít při každé bohoslužbě od 19. do 26. září. Mše svaté budou v kostele sv. Václava ve Václavovicích v neděli v 8.30 hodin a od úterý do pátku v 18.00 hodin.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...