33. neděle v mezidobí – Přijď, Pane Ježíši

Jak nádhernou perspektivu nám vykreslují biblické čtení dnešní liturgie! Prorok Daniel hovoří o moudrých, že se budou skvět jako jas oblohy, a o těch, kdo mnohé přivedli ke spravedlnosti, že budou jako hvězdy na věčné věky (viz Dan 12, 3). Žalmista vyjadřuje důvěru, že je v Božích rukou, že bude prožívat plnost radosti a věčnou slast (viz Ž 16). Autor Listu Židům zase říká, že je lék na hřích – Kristova oběť (viz Žid 10, 11 – 14. 18). A Ježíš to ve své eschatologické řeči celé shrne: „Syn člověka… shromáždí své vyvolené“ (Mk 13, 26–27).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...