4. neděle postní – Bůh je (jí) s námi

Při čtení dnešního evangelia – podobenství o marnotratném synovi – mě oslovila hned druhá věta, v níž farizeové a zákoníci dotírají na Ježíše: „Tento přijímá hříšníky a jí s nimi“ (Lk 15, 2). Jak šťastný jsem člověk! Jsem hříšník a Bůh, aby mě zachránil, vysvobodil, oživil, tak si sedl se mnou a se mnou stoluje (Zjv 3. 20)!

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...