Charity, farnosti i jednotlivci v diecézi pomáhají Ukrajině

Diecéze – Do pomoci lidem prchajícím před válkou na Ukrajině se kromě Charit zapojují celé farnosti i jednotlivé rodiny. Pořádají se finanční sbírky i sbírky potřebného materiálu, který buď přes Charitu, příp. přes jiné organizace putuje do postižených oblastí. Stále přibývají nabídky na ubytování uprchlíků.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...