Diecézní slavnost sv. Melichara Grodeckého v neděli 4. září v Českém Těšíně

Český Těšín – Každoroční slavnost sv. Melichara Grodeckého, která spojuje věřící z polského Cieszyna i Českého Těšína, přivede v neděli 4. září poutníky „zpoza Olzy“ do kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Těšínského rodáka a společného patrona obou měst uctí u příležitosti 403. výročí od jeho mučednické smrti v Košicích. Události se zúčastní biskupové diecézí bielko-ziviecké a ostravsko-opavské.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...