Cyrilometodějské poutě v diecézi

Diecéze – Již dlouho je 5. červenec neodmyslitelně spjat se svátkem sv. Cyrila a Metoděje. Moravským věrozvěstům je v naší zemi zasvěceno mnoho kostelů a kaplí, nejinak tomu je v ostravsko-opavské diecézi. A protože je volný den, nabízí se možnost vyrazit na pouť ke cti soluňským bratřím. Ti před dávnými staletími přišli sem k nám, kdo může, nechť tedy ve středu 5. července vyrazí za nimi.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...