List ze synody: Cítíme naléhavé volání k pastoračnímu a misijnímu obrácení

Vatikán – Synodální shromáždění ve Vatikánu se pomalu chýlí ke konci. Jeho účastníci v listu, který ve středu 25. října schválili, děkují za modlitbu, kterou je celá církev doprovázela. Hodnotí také zkušenost naslouchání v tichu a volání k jednotě uprostřed světa zasaženého konflikty. Existuje mnoho výzev a četné otázky: souhrnná zpráva z prvního zasedání upřesní body, kde jsme dosáhli shody, zdůrazní otázky otevřené a také naznačí, jak bude naše práce pokračovat.“ Text přinášíme v plném znění.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...