Štítek: Svěcení

Udělejte všechno, co Vám řekne

Před nedávnem byl vysvěcen na trvalého jáhna Lubomír Tomeček. Požádali jsme jej o příspěvek, ve kterém vyjádřil své pocity a myšlenky navazující na událost jeho jáhenského svěcení: „Udělejte všechno, co Vám řekne.“ (J 2,5)....

Lubomír Tomeček trvalým diakonem

Právě dnes, v sobotu 22. 6. 2013 při slavnostní mši svaté v opavské konkatedrále Panny Marie udělil sídelní biskup naší diecéze Mons. František Václav Lobkowicz jáhenské svěcení třem jáhnům. Dva z jáhnů přijali jáhenské svěcení před...

Diecéze se rozrostla

„Já jim budu Bohem a oni budou mým lidem…“ to jsou slova, která oprávněně mohla napadnout návštěvníka slavnostní bohoslužby svěcení novokněží naší ostravsko-opavské diecéze. Proč? Protože noví kněží, to je milost darovaná Bohem jeho...

Prožívám teď v srdci velkou radost a štěstí

Zdravím všechny bratry v jáhenské službě a s velikou radostí sděluji, že jsem v sobotu 23. června v Opavě přijal jáhenské svěcení společně s bohoslovci Jakubem Štefíkem z Kunína a Davidem Powiesníkem z Karviné....