Lubomír Tomeček trvalým diakonem

Právě dnes, v sobotu 22. 6. 2013 při slavnostní mši svaté v opavské konkatedrále Panny Marie udělil sídelní biskup naší diecéze Mons. František Václav Lobkowicz jáhenské svěcení třem jáhnům.

Dva z jáhnů přijali jáhenské svěcení před kněžstvím. Jsou to:  Mgr. Pavel Marek, který pochází z farnosti sv. Václava v Lubině a Mgr. Jakub Vavrečka z farnosti sv. Martina v Pusté Polomi. Třetím jáhnem je trvalý jáhen Mgr. Lubomír Tomeček z farnosti sv. Prokopa z Opavy-Komárova.

Všem jáhnům vyprošujeme u Dárce všech milostí, aby tyto své služebníky zahrnul všemi potřebnými dary, aby zdárně a podle Jeho vůle konali a vykonali úkoly, které jim On sám svěřil.

Pro to, kdo se z jakýchkoliv příčin nemohli tohoto slavnostního aktu zúčastnit, přinášíme fotografie, které zaznamenal a laskavě propůjčil pan Pavel Zuchnický.

Mohlo by se vám líbit...