Diecéze se rozrostla

„Já jim budu Bohem a oni budou mým lidem…“ to jsou slova, která oprávněně mohla napadnout návštěvníka slavnostní bohoslužby svěcení novokněží naší ostravsko-opavské diecéze. Proč? Protože noví kněží, to je milost darovaná Bohem jeho lidu! A v sobotu 30. června 2012 jich sídelní biskup ostravsko-opavský vysvětil hned sedm. Sedmička je jistě číslo symbolické a značí plnost. Plnost milosti, plnost darů, plnost Boží přízně… k tomu jistě není co dodat, když uvážíme, že naše diecéze je jedna z mála diecézí, jež má téměř každý rok nové kněze.

Novokněží byli vysvěceni během slavnostní bohoslužby, když předtím otec biskup v kázání vyzdvihl jejich úkol: totiž přinášet víru, pokoj a radostnou zvěst o Boží lásce do všech končin světa.

Vysvěceni byli Jiří Marek Kotrba z Hlučína, Vladimír Pavlík z Ostravy-Hrabové, Petr Plachký z Velké Polomi, Mário Račko z obce Voderady  ze Slovenska, František Staněk z Ostravy-Zábřehu, Jan Zelenka z Bernartic nad Odrou, Dobromil Zifčak z obce Cífer na Slovensku.

Hned po vysvěcení se novokněží ujali svého kněžského úřadu a připojili se k otci biskupovi, aby s ním koncelebrovali mši svatou.

Slavnost byla zakončena radostným Te Deum za všechny obdržené milosti a ovšemže také novokněžským požehnání právě vysvěcenými kněžími.

Snímky ze slavnosti, které zveřejňujeme s laskavým svolením autora P. Zuchnického,  připomenou atmosféru:

Mohlo by se vám líbit...