Prožívám teď v srdci velkou radost a štěstí

Zdravím všechny bratry v jáhenské službě a s velikou radostí sděluji, že jsem v sobotu 23. června v Opavě přijal jáhenské svěcení společně s bohoslovci Jakubem Štefíkem z Kunína a Davidem Powiesníkem z Karviné.

Byl to den, na který jsem se dlouho těšil a připravoval.  S vděčností vzpomínám na chvíle, prožité na duchovních cvičeních na Velehradě pod vedením P. Adama Ruckého.

Prožívám teď v srdci velkou radost a štěstí.  Při samotném aktu svěcení, když jsme na důkaz pokory leželi před Hospodinem tváři k zemi, prosil jsem o dary Ducha sv. nejen pro sebe a svou rodinu, ale pro všechny, které mám rád.

Děkuji všem, kteří v tento den byli se mnou nebo mne provázeli modlitbou a uvědomuji si, že je to pro mne velkým povzbuzením. Kéž nám všem Bůh žehná.

Pavel Kupčík – trvalý jáhen

Fotografie laskavě poskytl P. Zuchnický.

Mohlo by se vám líbit...