Březnové setkání jáhnů

V sobotu třetího března proběhlo setkání trvalých jáhnů ostravsko-opavské diecéze. Začátek patřili, ostatně jako vždy, mši svaté. Poté jsme si vyslechli část encykliky Jana Pavla II Ecclesia de Eucharistia.

Po četbě jsme věnovali pozornost velice zajímavému výkladu P. Mgr. Pavla Morvce na téma Abrahám. Šlo o myšlenky opravdu zajímavé a o myšlenky, které se sice ve svém zdroji opíraly o skutečnost starou tisíciletí, přesto však zasahující do dneška a do života každého z nás osobně. Po výkladu zůstalo množství myšlenek a námětů k přemýšlení.

Oběd vyplnil chvíle do dalšího programu, jímž bylo liturgické okénku a debata k některým částem liturgického slavené mše svaté. Předtím však zazněly zkušenosti, názory a připomnínky z praxe trvalých jáhnů, kteří byli vysvěceni na podzim roku 2006.

Závěr setkání patřil slavnostnímu spuštění webu trvalých jáhnů ostravsko-opavské diecéze do plného provozu.

Několik fotografií pořídila všudypřítomá elektronika.

Mohlo by se vám líbit...