Výmluvná homilie pro děti

Třetí postní neděli byla ve filiálním kostele sv. Václava ve farnosti Slaice u Frýdku-Místku, jako už tradičně, mše svatá s homilií zaměřenou tak, aby porozuměly především děti.

Šlo o to ukázat jim, jak nás pomalu a nenápadně zotročují a svazují věci, které na první pohled vypadají zcela nevinně, například počítačové hry, kouření a alkohol, drogy, špatní kamarádi…Než si člověk toto vše uvědomí, je nesvobobodný a mnohdy nemá šanci se sám z těchto pout vysvybodit. Tu však přichází Ježíš se svou mocí lásky, rozvazuje pouta a činí člověka svobodného.

Znázornit toto vše dětem, je docela složitá vě a právě tohoto úkolu se ujala farní schola a pomocí inscenace ukázala dětem, jak se věci mají. Inscenace byla natolik zdařilá a výmluvná, že oslovila nejen přítomné děti, ale promluvila hluboko do srdcí i dospělým farníkům.

A tak naše schola ukázala, že umí nejen zpíváním a hraním doprovázet mše svaté ve farnosti, ale i výmluvně a cíleně sdělovat to, co není na první pohled ihned rozeznatelné.

Tuto netradiční homilii se podařilo zadokumentovat na fotografie.

Mohlo by se vám líbit...