Již po patnácté …

… se kněží a jáhni sešli v úterý 13. 5. 2014 na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, aby mezi sebou a spolu se svým otcem biskupem Františkem Václavem vytvořili bratrské společenství, aby odevzdali své kněžství, sami sebe i své farnosti pod ochranu právě Panny Marie Pomocné.

Setkání začalo společnou mší svatou v 10:00 hodin. Po mši svaté následovala přednáška Mons. Josefa Suchára, biskupského vikáře pro diakonii královehradecké diecéze na téma „Sociální rozměr kněžské služby“. V přednášce také zmínil sociální dílo, které postupně vzniklo v Neratově a stále se úspěšně rozvíjí. Přednáška jistě přinesla mnoho podnětů k zamyšlení a samozřejmě – a o to by mělo jít především – k realizaci. V této souvislosti na konci přednášky Mons Suchára, připomněl P. Marek Jargus možnost získání tzv. „měkkých dovedností“ a to prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Trendum, kterou je možné najít jak na internetu, tak i na Facebooku.

Po občerstvení pak následovalo závěrečná adorace a požehnání.

Doufáme, že nezapomenete, že tato pouť se koná i příští rok… 🙂

Mohlo by se vám líbit...