Dubnové setkání trvalých jáhnů

Koncem dubna se opět setkali trvalí jáhni Ostravsko-opavské diecéze, aby si vyměnili zkušenosti, vytvořili společenství, strávili spolu příjemné dopoledne a i proto, aby se poučili.

Setkání začalo v devět hodin mši svatou, kterou celebroval P. Filka a koncelebroval P. Martin Šmíd, delegát biskupa pro trvalé jáhny. Po mši svaté jsem se setkali v jídelně budovy biskupství.

Na začátku jsme si vyslechli závěrečné pasáže encykliky Ecclesia de Eucharistia od Jana Pavla II. Poté následoval hlavní vstup P. ThLic., PhDr., Ing. Jaroslava Filky, člena komunity Blahoslavenství. Obsahem jeho příspěvku byl komplex evangelizace.

Na počátku P. Filka shrnul materiály z přípravného období plenárního sněmu církve u nás a z nich vyplynoucí závěry. Evangelizace nemá být věcí náhody, ale věcí plánovitou a systematickou. Jedním z hlavích úkolů současné evropské církve není prioritně ani tak pastorace věřících, jako spíše evangelizace nevěřích. To může být zajištěno dlouhodobým budováním struktur jejíž náplní bude systematická péče o evangelizaci, koordinace aktivit, výměna zkušeností atd.

Evangelizace samotná ale bude úspěšná jen tehdy, když život evangelizátora bude v souhlasu s tím, co hlásá. V tomto kontextu je nutná vstřícnost k nevěřícím. Je nutno si uvědomit, že i Pavel byl původně Šavlem. Další skutečností je podpora evangelizace modlitbou k Duchu svatému o jeho dary i o posilu, dále pak také například půst či jiné oběti.

Přednáška P. Filky byla velice odborná, přesto však neztratila nic na zajímavosti, protože byl neustále prokládána praktickými zkušenostmi a osobními příběhy z evangelizačních aktivit jak u nás, tak i v zahraničí.

Setkání jáhnů po obědě pokračovalo organizačními záležitostmi a ukončeno bylo polední modlitnou Breviáře.

Několik fotografií zachycuje atmosféru setkání.

Mohlo by se vám líbit...