Pouť kněží a jáhnů

Už se stalo v podstatě tradicí, že se na jaře setkávají kněží a diakoni na poutním místě Maria Hilf ve Zlatých horách. Letos nám přálo počasí a tak nás poutní místo přivítalo modrou oblohou a zářícím sluníčkem a to vše na pozadí rozvíjejícího se jara.

Celé setkání nemohlo začít jinak než společnou mší svatou, kterou s námi slavil náš host Mons. Tomáš Galis, biskup žilinské diecéze. Ten byl i hlavním kazatelem, a nutno říci, že jeho homilie byla opravdu oslovující…

Ihned po mši svaté následovala přednáška na téma: „Poslání kněze v odkazu svatých Cyrila a Metoděje“, kterou přednesl Mons. Tomáš Galis. Přednáška se nesla v lehkém, téměř vyprávěčském tónu, ale je třeba poznamenat, že to nic neubralo na váze a hloubce obsahu přednášky.  Otec biskup nabídnul celou plejádu citátů z textů církevního magisteria, kterými dotvrzoval své  myšlenky a úvahy. V každém případě stálo za to tuto přednášku vyslechnout! Poku si přednášku chcete osvěžit, případně jste na pouti nebyli, můžete si ji stáhnou z našeho webu.

Pak následovalo občerstvení, nicméně ne jako hlavní program, ale jako pozadí pro to, co je mnohem důležitější: totiž vzájemné setkávání se, navazování nových vztahů, diskusi, předávání zkušeností a názorů. Z fotografií níže je vidět, že chvíle vyhrazené tomuto setkávání se, byly využity na maximum.

Závěr celého tohoto  opravdu pěkného setkání pak patřil krátké adorace a svátostnému požehnání.

Nezapomeňte, příští rok se pouť kněží a jáhnů bude opět opakovat!

Mohlo by se vám líbit...