Ředitel, trvalý jáhen, manžel, otec, salezián…

Jindřich Honěk je trvalým jáhnem naší diecéze, ale nejen to. Je také saleziánem a také ředitelem církevního střediska volného času sv. Jana Boska v Havířově- Šumbarku.

Můžeš nám církevní středisk volného času sv. Jana Boska trošku přiblížit?

V Havířově máme celkem tři domy, které v současné době středisko spravuje. To ovšem znamená jejich údržbu, zajišťování záležitostí spojených s provozem a další související věci. Pracuje u nás 33 zaměstnanců a samozřejmě všech budov využívá velké množství dětí – což je účel a cíl práce celého střediska. Chceme, aby naše středisko bylo dětem domovem, školou, hřištěm a samozřejmě i kostelem a aby v našem středisku mohli najít a prožít i věci duchovní. Toto vše v praxi realizujeme pomocí tematických i výukových programů, kterých v našich střediscích probíhá celá řada. Koneckonců není nic jednoduššího navštívit webovou adresu http://www.donboskohavirov.cz/ a s naším střediskem se blíže seznámit.

Co je náplní práce ředitele takového střediska?

Náplní práce jsou samozřejmě všechny běžné práce vedoucího organizace, tedy řízení personálu, financí a materiálu, ale pro mě osobně i samozřejmě naplňování mého poslání jáhna a saleziána. Je to práce různorodá, někdy obtížná, jindy radostná a samozřejmě někdy i vyčerpávající…

Jak v praxi vypadá „naplňování mého poslání jáhna a saleziána“?

Snažím se upřímně pracovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a snažím se při tom vycházet z příkladu, který nám zanechal Pán Ježíš. Chtěl bych, aby to všechno, co dělám, přemýšlím a mluvím, bylo mou službou proměněno k větší cti a slávě Boží – a je jedno, zda jde o věci velké, či zanedbatelné. Myslím si, že celý tým našich zaměstnanců se snaží předávat dětem něco z ducha sv. Jana Boska, předávat jim to, co by jim don Bosko sám chtěl předat.

Být manželem, trvalým jáhnem a saleziánem…, jde to všechno dát dohromady?

Já myslím, že to jde a dennodenně se o to snažím. Podle mne to vše je nejen povolání darovaným mi Bohem, ale vnímám to i jako mou konkrétní odpověď na toto Boží volání. Svou úlohu manžela a otce rodiny vidím jako své první a základní povolání. Trvalé jáhenství je zvláštním povoláním, které souvisí na jedné straně jak s manželstvím, tak na druhé straně s Církví. A saleziánství prožívám jako mé osobní, vnitřní zaměření k plnějšímu odevzdání se Bohu.

Co by chtěl manžel, otec, trvalý jáhen, salezián a ředitel instituce mohl vzkázat čtenářům webu?

Myslím si, že pro každého z nás – bez ohledu na víru, stav či věk – je důležité stále a stále nacházet a objevovat svou vlastní identitu, tedy kým a čím mám v této chvíli života být. A čím hlouběji a niterněji budeme svou identitu žít, tím šťastnější a plnější bude náš život. Samozřejmě pro nás, kteří jsme dostali dar víry, by toto hledání mělo vycházet z dialogu, který vedeme se svým Stvořitelem a Bohem.

Děkuji za rozhovor.

Mohlo by se vám líbit...