Polochovi:Jak to vidím já a jak totéž vidí manželka?

Já to vidím takhle, ale moje manželka to vidí jinak… Rozdílný pohled nemusí nutně znamenat něco negativního, možná je znamením vzájemného doplňování. Funguje to tak i u manželů, kde manžel je trvalým jáhnem? To samozřejmě nevíme, ale můžeme to zjistit! Na počátku tedy stál nápad, položit manželům stejnou otázku a zjistit, jak kdo z nich vnímá danou problematiku. Postupně se pokusíme  „vyzpovídat“ některé manželské páry.

Nyní čtenářům přinášíme první rozhovor. Jedná se o manžele Polochovy: Mirka Polocha a jeho manželku Gabrielu.

Jak jste vnímal/vnímala období rozhodování se pro cestu trvalého jáhna?

Trvalý jáhen Mirek: Především jsem si nikdy nemyslel, že by mě někdy Bůh povolal k takové cestě. Studovat, učit se, vystupovat před lidmi, to prostě nebylo pro mě! Uplynulo ale čtyři, pět let a všechno bylo jinak…

Manželka Gabriela: Ani mě nikdy nenapadlo, že by manžel mohl být trvalým jáhnem. On, tichý a poměrně uzavřený člověk. Ale jak říká Evangelium: u Boha není nic nemožného…

Jak vidíte celou skutečnost nyní, když už jste na této cestě něco urazili?

Trvalý jáhen Mirek: Hlavně to vnímám jako posilu pro můj duchovní život a určitě i pro život rodiny. A doufám, že skrze mou službu vidí víru trochu jinak i naše okolí.

Manželka Gabriela:Já často vidím velký přínos v tom, že mnoho z toho, co se manžel dověděl při studiu na teologické fakultě je schopen předat dál a tak obohacovat osobní víru o nové pohledy, vědomosti a postoje ty, s kterými se setkává.

Kde směřuje cesta trvalého jáhna a jeho manželky?

Trvalý jáhen Mirek: To je otázka… Na našich setkáních jáhnů diskutuji samozřejmě s ostatními spolubratry o tom, co a jak dělají a zjišťuji, že bych zřejmě mohl dělat mnohem více, než jen to, co dosud ve farnosti dělám. Ale jednou snad přijde doba, kdy se změní i to.

Manželka Gabriela: Budoucnost leží v Božích rukou. On ví nejlépe co a kdy. On má pro každého z nás svůj plán a z naší strany je třeba, abychom se přičinili tím, co jsme schopni udělat, aby se jeho plán na nás naplnil. Jeho milosti nás uschopňují dělat i to, co jsme nikdy dělat nepředpokládali.

Děkujeme za rozhovor.

Mohlo by se vám líbit...