Bible a souvislosti

Dne 2.3.2013 se na biskupství konalo další z plánovaných setkání trvalých jáhnů.

Tentokrát byl hostem P. ThLic. Marek Kozák, který přítomné obohatil přednáškou na téma Vznik Písma svatého. Již v homilii při mši svaté přiblížil symboly Slova Božího ve SZ – mana (chléb), studnice živé vody a lék. V samotné přednášce se věnoval vzniku a životu prvního společenství křesťanů, jak se rozvíjelo od seslání Ducha svatého.

Biblí křesťanů byl nejprve Starý Zákon, který se však snažili číst ve světle Ježíšova učení. Až později, kdy se křesťanství rozšiřuje do center tehdejšího světa a kdy vyvstává potřeba zaznamenat události Ježíšova života a jeho učení i pro další generace křesťanů, vznikají první evangelia a postupně celý Kodex Nového Zákona. Vyprávění bylo provázeno přehlednou prezentací, ve které otec Marek uspořádal nejen hlavní myšlenky, ale také důležitá historická data a zajímavé obrazové přílohy včetně map působení jednotlivých apoštolů, míst vzniku evangelií apod. Do prezentace je možné nahlédnout zde.

Znovu jsme si uvědomili, jakým pokladem je pro nás Písmo svaté. Je důležité nad ním rozjímat, ale pro správné porozumění je i důležité vědět něco o jeho vzniku, autorech, adresátech a dalších okolnostech. Nakonec to vyjádřil otec Marek posledním obrazem prezentace, na kterém je orchestr a otevřená Bible: číst Bibli je potřeba vždy v celém jejím kontextu. Jen tak se vyhneme nebezpečí, že z Bible budeme něco „vytrhávat“ a tak zkreslovat pravdivost zvěsti, kterou v sobě obsahuje.

Otče Marku díky.

Mohlo by se vám líbit...