Přijetí mezi ministranty v Bašce

O Slavnosti Ježíše Krista Krále proběhl ve filiálním chrámu svatého Václava v Bašce obřad přijetí kandidátů ministrantů do ministrantského stavu.

Kandidáti, malí kluci z Bašky a Hodoňovic, si už předem několik měsíců prakticky osahávali ministrantské řemeslo, takže věděli do čeho jdou. Nyní bylo jejich rozhodnutí sloužit Bohu oficiálně před celou obcí věřících jimi samými potvrzeno.

Kandidáti byli ve slavnostním průvodu, ještě v civilu, přivedeni před oltář a účastnili se mše svaté. Po homilii začal vlastní obřad, kdy kandidáti veřejně vyznali své rozhodnutí být ministranty a plnit povinnosti vyplývající z této funkce. Po jejich potvrzujícím Ano jim bylo předáno ministrantské oblečení. Protože rozhodnutí být ministrantem a takto sloužit Bohu vyrůstá nejen v srdci malého kluka, ale především v rodině tohoto kandidáta, oblečení do ministrantského oděvu provedli otcové těchto rodin, aby se jasněji tato souvislost naznačila.

Po přijetí ministrantské služby se malí novopečení ministranti ihned zapojili do služby Bohu u oltáře. Kéž jim sám Pán Bůh pomáhá, to jim vyprošovala celá obec věřících v následujících přímluvách.

Aby ministranti i jejich rodiče a sourozenci měli trvale na paměti tento den, byl obřad fotografován. Fotografie pak bude vzpomínkou na tuto slavnost.

Mohlo by se vám líbit...