Poslední tento půlrok…

Dnes máme sice sobotu, ale někteří z nás si nepřispí. Jdou totiž na setkání trvalých jáhnů naší diecéze.

Na biskupství nás už očekává otec Václav, náš spirituál a také otec Martin, náš delegát pro trvalé jáhny, aby nám posloužili svátostí smíření. To všechno ještě přede mší svatou, jejíž hlavním celebrantem je Mons. P. Martin David, generální vikář diecéze.

Hlavním tématem dnešních setkání bylo téma liturgické, a sice „Liturgie: svatební obřady“. Toto téma zprostředkovával právě Mons. P. Martin David a tematicky přednáška navazovala na téma „Křest“, které jsme slyšeli loni.

Na počátku zazněla biblická a teologická reflexe této svátosti a poté její  historické kořeny. Současný obřad manželství pak ve světle těchto dvou částí nabyl svých jasných kontur a souvislostí. Zazněly nejen zajímavé poznatky, ale i rozdílnost oproti obřadům v řeckokatolické církvi a ovšemže také oficiální struktura současného svatebního obřadu podle závazného textu. Závěrem se také diskutovalo a zazněly dotazy.

Závěr? Přínosná, zajímavá a dobře připravená přednáška. Díky za ni.

Informace o Semináři trvalých jáhnů, na který je možné se přihlásit, a další informace doplnily naše setkání, které bylo posledním v tomto prvním půlroku.

Jen pro doplnění: nezapomněli jsme ani „provětrat“ fotoaparát.

Ano, právě prožíváme konec května a mnoho studentů gymnázií maturuje, což je neklamným znamením blížících se prázdnin. Prázdniny znamenají dovolené a doba dovolených znamená, že další setkání trvalých jáhnů bude až v září… A nezapomeňte sebou vzít manželky, protože to setkání bude patřit i jim.

Mohlo by se vám líbit...