Setkání manželek v lednu

Na den 24. ledna 2015 připadlo dokonce několik důležitých momentů. Patří mezi ně třeba Týden modliteb za jednotu křesťanů, také ovšem svátek sv. Františka Saleského a také jedna o něco méně známá skutečnost, totiž setkání manželek trvalých jáhnů našeho biskupství. Zdá se, jako by to všechno byly věci nesouvisející, opak však je pravdou. To nám ukázal otec Václav Koloničný, momentálně farář ve farnosti Ludgeřovice, který nám po mši svaté posloužil svým „duchovním slovem“.

Obsahem duchovního slova otce Václava bylo několik impulsů z různých oblastí života z víry. Každý z nich byl zajímavý a mohl vnímavému srdci přinést užitek… Připomenu alespoň jeden. Je to myšlenka o vztahu autority a služby a původně pochází od papeže Benedikta XVI: „…je-li autorita nezřídka pro lidi synonymem vlastnictví, nadvlády, úspěchu, pak pro Boha je autorita vždycky synonymem služby, pokory a lásky. Je tedy osvojením si logiky Ježíše, který se sklání, aby umýval nohy apoštolům…“ Tuto myšlenku připomenul papež František na setkání generálních představených ženských řeholí v Římě dne 8. 5. 2013. (Celý text příspěvku naleznete zde.)

Samozřejmě, diskuse se nesla i těmi oblastmi, které se nás věřících osob přímo a bezprostředně dotýkají. Padaly otázky, rady, proudila spontánní diskuse… a bylo nám dobře.

Setkání bylo příjemné a bylo dobře, že se konalo a ti, kdo se zúčastnili ví, že impulsů k přemýšlení přineslo dost a dost. Jen přemýšlet, to by však bylo málo! Zkusme alespoň něco z toho uvést do našich životů… 🙂

Mohlo by se vám líbit...