Dušičkové setkání trvalých diakonů

Sobota těsně po Dušičkách, to byl den, který začal setkáním dialogů naší diecéze.
Mše svatá, kterou pro přítomné celebroval otec Jan Czudek byla obětována za zemřelé diakony a jejich manželky.
Ještě setkání pak pokračovalo čtením Gaudete et exsultate , které pro nás připravil spolubratr Jan Breník.
Hlavní přednášku na aktuální téma „Gender a Istambulská úmluva“ pak přednesl otec Jan.
Ve své přednášce na úvod osvětlil zdroje a původ „gender studies“, které stojí v základu současného sociologického pohledu na muže a ženu a jejich práva. Poté naznačil vývoj tohoto pohledu velké francouzské revoluce se svým heslem „rovnost, volnost, bratrství“, až ke dnešku a řadu zlomových skutečností, které napomohly současné situaci.
Otec Jan také poukázal na některé nekonzistentnosti Úmluvy a některá místa, která by mohla nést označení „manipulativní“.
Celá přednáška se setkala s velkým ohlasem přítomných, takže není divu, že se rozproudila živá debata…
Závěr patřil modlitbě Anděl Páně a pozvánce na příští setkání diakonů s manželkami v sobotu 1. 12. 2018.

Mohlo by se vám líbit...