Setkání před sesláním Ducha svatého

V sobotu před Sesláním Ducha sv. jsme se my, trvalí diakoni ostravsko-opavské diecéze setkali se společnému shledání.

Jako vždy jsme společné setkání zahájili v kapli biskupství. Předtím ovšem byla možnost svátosti smíření, kterou nám posloužil P. Václav Koloničný, spirituál pro trvalé jáhny. Mši svatou pak slavil náš host P. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání a už při mši sv. se ozvaly myšlenky, které později zazněly naplno při jeho hlavní přednášce.

Naše setkání pokračovalo po mši sv. v jídelně. Po několika úvodních informacích jsme vyslechli myšlenky z Evangelii gaudium papeže Františka. Poté už ujal slova otec Adam se svou přednáškou o Eucharistii. Jeho slova přinesly spoustu podnětů pro další přemýšlení – tedy těm, kdo opravdu poslouchali a nechali jeho slova zapadat nejen do své mysli, ale především do svého srdce. Eucharistie je skutečně nejen zdrojem, ale i pokladem myšlenek, impulzů a podnětů k úvaze a přemýšlení, jak několikrát otec Adam nejrůznějšími příklady a vysvětleními zdůraznil.

Závěr našeho setkání patřila modlitbě k duchu svatému a jeho vzývání.

Další setkání bude až po prázdninách a dovolených a to dne 3. 10. 2015 –  a nezapomeňte vzít sebou i své manželky, neboť na následující setkání jsou zvány i ony!

Mohlo by se vám líbit...