O Božím milosrdenství

O Božím milosrdenství, to bylo nejen hlavní téma listopadového setkání trvalých diákonů, ale je to také hlavní téma počátku listopadu, kdy slavíme „dušičkové dny“. Vždyť konec konců, co jiného je očistec, než výraz nezměrného Božího milosrdenství, které dovoluje hříšníkovi dokonce i po smrti očistit sama sebe, aby nakonec – zcela čistý a svatý – mohl zcela patřit Bohu, protože nic, co není zcela čisté, nemůže mít s nejvyšší Čistotou společenství. Navíc prožíváme závěr Roku milosrdenství a tak není divu, že hlavní téma našeho setkání patřilo právě tomuto námětu.
Naše setkání zahájil otec Martin Šmíd mší svatou. Poté zaznělo několik myšlenek z exhortace papeže Františka Evangelii Gaudium.
Pro hlavní téma „O Božím milosrdenství“ si otec Martin připravil videoprezentaci, kde obrázek po obrázku osvětlil, co je to milosrdenství a především, co je to milosrdenství Boží. My sice Milosrdenství Boží můžeme nějakým způsobem popsat, dívat se na něj z různých úhlů a srdcem vnímat, přesto však ve své hloubce zůstane našemu rozumu nepochopitelné.
Prostřednictvím slov otce Martina jsme mohli znovu vnímat a připomenout si nejrůznější rozměry Božího milosrdenství, které je jednou z nejvyšších Božích vlastností…
Otci Martinovi samozřejmě patří poděkování za jeho úsilí a čas, který přednášce věnoval!
Ještě je nutné poznamenat, že setkání se účastnili i dva nedávno nově vysvěceni trvalí diakoni, a sice Zdeněk Uher a Josef Liberda.
Setkání jsme pak ukončili společnou polední modlitbou Anděl Páně.
Další setkání trvalých jáhnů bude v sobotu 3. prosince, kdy mezi nás přijde otec biskup František!

Mohlo by se vám líbit...