Roráty v Bašce

Rorátní mše svatá je dobrou příležitostí, jak lépe dětem farního společenství ukázat smysl a obsah adventní doby. Tohoto úkolu se ujalo farní společenství ve farnosti Skalice u Frýdku-Místku a konkrétní podoba vznikla ve filiálním kostele sv. Václava v Bašce.

Vše bylo už předem zorganizováno, takže po celý advent každé ráno ve střey a soboty před sedmou hodinou ranní vyrážejí účastníci ke kostelu. Někteří si na cestu svíti lucernami, protože podle tradice rorátní mše svatá začíná před východem slunce. Ti, kdo lucerničku nemají, ji dostanou přede mší svatou přímo v kostele. A v každém případě ji dostanou ti nějmenší účastníci, pro které je vlastně celá tato zvláštní mše svatá připravena.

S rozžatými lucerničkami pak děti za doprovodu kněze, jáhna a ministrantů v průvodu vstupují do potemnělého chrámu. U oltáře pak zazní Rorate coeli de super.. a modlitba Anděl Páně. Teprve poté je kostel osvětlen. Mše svatá pak pokračuje běžným způsobem až k homilii, která je aktivní a je zaměřena právě k těm nejmenším. A při liturgické modlitbě Otče náš se děti drží za ruce okolo svého nebeského Otce, který je přítomen svátostným způsobem na oltáři.

Na konci mše svaté pak průvod s lucerničkami odchází z chrámu a jde do prostor, kde už čeká předem připravené malé občerstvení pro všechny účastníky mše svaté. Zcela přirozeně se tak u čaje a domácích buchet vytváří společenství dětí i dospělých…

Tak nám krásně začal další adventní den a v srcích i myslích všech zúčastněných zůstal pocit sounáležitosti, smysluplnosti vlastní existence, pocit, že Bůh nás miluje a je stále snámi. A ti nejmenší? Ti se už těší na další rorátní mši svatou…

Pro tento web vznikla série fotografií, která zachytila důležité okamžiky.

Mohlo by se vám líbit...