Panny Marie, Rodičky Boží – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Dnešní slavnost nám dává pevný bod, na němž se dá postavit celá mariánská úcta. Je to označení, pod kterým právě dnes oslavujeme nejdokonalejší Boží dílo, Bohorodičku, která je prvním ovocem Ježíšova díla vykoupení.

Tento titul je základem celé úcty, kterou Panně Marii projevujeme. Negativně vyjádřeno to znamená, že pokud by Maria nebyla Rodičkou Boží, neslavili bychom ani její Neposkvrněné Početí, neslavili bychom nanebevzetí, neměli bychom Loretánské litanie ani růženec, ba ani mariánská poutní místa po celém světě.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...