2. neděle postní – Duchovní zamyšlení

„V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy.“ (Kol 2,7)

Bereme-li postní dobu vážně, právem se nám může jevit jako náročný čas. Zvláště pokud usilujeme být otevřeni vanutí Ducha, a nesoustředíme se jen na nějaké běžné způsoby pokání, které nám většinou už nedělají žádné problémy, ale vnímáme i okamžitá vnuknutí typu: „Teď to nejez, počkej minutu a obětuj to za…“. Anebo: „Nezapínej televizi, bude tě to svádět plýtvat časem.“ Či: „Neprohlížej si všechny ty webové stránky, na které denně klikáš, nemusíš všechno vědět. Tento boj mi daruj jako pokání za…“ V těchto situacích je někdy těžké uposlechnout, obzvláště když se objeví myšlenka typu: „Vždyť to není nic špatného. To se nemohu ani podívat na zprávy?“ – „Můžeš, ale k čemu ti to je? Jsi si jistý, že tím se více zaskví Boží království ve tvém životě?“

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...