Květen a Panna Maria

to je souvislost, která je věřícím dobře známá. Takže není divu, že hlavní program při květnovém setkání jáhnů patřil Panně Marii. P. Marek Kozák, momentálně administrátor ve farnosti Dobrá, pro nás připravil přednášku o Panně Marii. Otec Marek má opravdu co říci, protože studoval biblistiku v Římě na Lateránské univerzitě a poté v Jeruzalémě. Studia dokončil na Gregoriánské univerzitě v Římě.

Přednáška nás provedla životem Panny Marie a to od jejího narození až do její smrti. Dotkl se při tom prakticky všech osob, které se v životě Panny Marie vyskytovaly, hlavně tedy apoštolové Jan Lukáš, také samozřejmě sv. Pavel a mnoho dalších. Součástí přednášky byla obrazová prezentace, která názorně rozšiřovala a doplňovala výklad otce Marka, především geografické souvislosti a snímky současného stavu konkrétních lokalit. To vše bylo provázáno výňatky z Bible.

Přednáška byla opravdu bohatá, přinesla množství poznatků a informací a určitě nám přiblížila místa i obyčeje doby života Panny Marie. Otci Markovi můžeme velmi moc poděkovat…

Příští setkání bude 30. září a přijdou s námi i naše manželky. Nezapomeňte!

Mohlo by se vám líbit...